Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

ZP1/12/2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt. 1Ustawy PZP) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. )

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

Zamawiający Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4, 62-510 Konin reprezentowane przez Panią Marię Pikuła – dyrektora, informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”. Postępowanie prowadzone na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000,00 zł.

Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wybrane oferty zostały złożone poprawnie.

28 grudnia 2021
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

Zamawiający Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4, 62-510 Konin informuje, że do upływu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”, w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł wpłynęły następujące oferty:

28 grudnia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”