ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)


na stronie E-zamówienia Platforma https://ezamowienia.gov.pl/

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. )

Identyfikator postępowania ocds-148610-9fa822a8-9331-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 6 w Koninie
Data utworzenia:2023-01-13
Data publikacji:2023-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Maria Pikuła
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:397