Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Zamawiający  Przedszkole nr 6 ul. Ludwika Solskiego 4, 62-510 Konin na podstawie art. 253 ust. 1, w zw z art. 255 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Informacja z otwarcia ofert - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Zamawiający Przedszkole nr 6 ul. Ludwika Solskiego 4, 62-510 Konin na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje,że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to 11 259,30 PLN brutto.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)


na stronie E-zamówienia Platforma https://ezamowienia.gov.pl/

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. )

Identyfikator postępowania ocds-148610-9fa822a8-9331-11ed-94da-6ae0fe5e7159

13 stycznia 2023
Czytaj więcej o: ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.