Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

Zamawiający Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4, 62-510 Konin reprezentowane przez Panią Marię Pikuła – dyrektora, informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”. Postępowanie prowadzone na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych poniżej 130 000,00 zł.

Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wybrane oferty zostały złożone poprawnie.

28 grudnia 2021
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

Zamawiający Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4, 62-510 Konin informuje, że do upływu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”, w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł wpłynęły następujące oferty:

28 grudnia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

P6.230.1.2021

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

na realizację zadania pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”

 

 

13 grudnia 2021
Czytaj więcej o: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Koninie w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”