Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 6 w Koninie w 2024 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP)  o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605)

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 6 w Koninie w 2024 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Zamawiający  Przedszkole nr 6 ul. Ludwika Solskiego 4, 62-510 Konin na podstawie art. 253 ust. 1, w zw z art. 255 ust. 1 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Informacja z otwarcia ofert - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.

Zamawiający Przedszkole nr 6 ul. Ludwika Solskiego 4, 62-510 Konin na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje,że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to 11 259,30 PLN brutto.

24 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert - ZP1/01/2023 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola Nr 6 w Koninie w 2023 r.